Otwórz menu

Parametry techniczne klap dymowych

Norma i parametry klap dymowych

Przy produkcji klap dymowych, zwanych także klapami oddymiającymi wymagane jest przestrzeganie zasad zawartych w normie PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła. Część 2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych. Podane w tej normie wymagania dotyczą klap dymowych służących do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Klapy dymowe powinny w każdym przypadku wykazywać pewność działania, bez względu na warunki zewnętrzne, takie jak śnieg, wiatr, mróz oraz bez względu na warunki wewnętrzne, takie jak wysoka temperatura gazów powstających w trakcie pożaru. Każda klapa dymowa mająca za zadanie grawitacyjne odprowadzenie dymu i ciepła, powinna zostać przebadana zgodnie z metodami opisanymi w załącznikach do normy PN-EN 12101-2:2005. W niniejszym artykule omówimy najważniejsze parametry klap dymowych zawarte w wyżej wymienionej normie.

Powierzchnia czynna oddymiania klap dymowych – Acz 

Powierzchnia czynna oddymiania klap dymowych jest jednym z najważniejszych parametrów klap dymowych. Powierzchnia ta jest określana przez iloczyn pola powierzchni geometrycznej otworu i współczynnika wypływu klapy dymowej. Powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej to istotny wskaźnik mówiący o skuteczności usuwania dymu przez klapę dymową.

Niezawodność działania klapy dymowej – Re

Klapy dymowe wykorzystywane jako urządzenia oddymiające muszą wykazywać się pewnością działania i uzyskać odpowiednią klasę Re. Zgodnie z napisami normy PN-EN 12101-2:2005 klapa dymowa powinna otwierać się i przechodzić bez uszkodzeń do pozycji pożarowej otwartej w czasie nie dłuższym niż 60 sekund od momentu uruchomienia i pozostać w tej pozycji nie wykorzystując zewnętrznego źródła energii aż do momentu odwołania polecenia. Jeżeli klapa dymowa jest klapą dymową dwufunkcyjną, powinna się otwierać do swojej normalnej pozycji wentylacyjnej 10000 razy przy braku obciążenia.

Pewność działania klap dymowych pod obciążeniem śniegiem – SL

Istotnym parametrem klap dymowych pewność działania pod obciążeniem śniegiem. Klapa dymowa może być stosowane jedynie wtedy, gdy będzie zdolne przejść do pozycji pożarowej otwartej mimo obciążenia jej górnej powierzchni ciężarem symulującym warstwy nagromadzonego śniegu.

Odporność klap dymowych na działanie wiatru porywistego – WL

Klapy dymowe powinny wykazywać odporność na działanie porywistego wiatru. W trakcie badania w instytucie badawczym, polegającego na obciążeniu wiatrem modelu klap dymowej, klap dymowa nie może się otworzyć samoistnie oraz nie powinny wystąpić trwałe uszkodzenie konstrukcji klapy dymowej.

Odporność klapy dymowej na działanie niskiej temperatury – T

Klapy dymowe wykorzystywane jako urządzenia oddymiające muszą również cechować się odpornością na działanie niskiej temperatury. Dobór temperatury badawczej determinowany jest przez przewidywane miejsce stosowania klap dymowych. W przypadku stosowania klap dymowych na terytorium Polski, najczęściej wymaganą klasyfikacją jest T(00). Zgodnie z normą PN-EN 12101-2:2005 klapy dymowe w klasie T(00) uznaje się za odpowiednie do stosowania w obiektach budowlanych, gdy temperatura wewnątrz obiektu, w którym zamontowane są klapy dymowe, przekracza 0ºC.

Odporność klap dymowych na działanie wysokiej temperatury – B

Z powodu tego, że klapy dymowe mają za zadanie odprowadzenie gazów pożarowych o wysokiej temperaturze, to powinny cechować się skutecznością działania odpowiadającą klasie B300. Wymóg ten zawarty jest w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, § 270.  [Wymogi dotyczące instalacji wentylacji oddymiającej] punkt 5.

Klapy dymowe, klapy oddymiające – norma i parametry – podsumowanie

W powyższym artykule staraliśmy się Państwu przybliżyć i omówić najważniejsze parametry, jakie powinna spełniać certyfikowana klap dymowa. W ofercie posiadamy szeroką gamę klap dymowych, które mogą być stosowane na różnych obiektach budowlanych. W przypadku zainteresowania konkretnym rozwiązaniem, zapraszamy do przesłania zapytania na klapy dymowe do firmy Skytec. Nasi doradcy techniczno-handlowi chętnie przygotują dla Państwa indywidualną ofertę cenową na klapy dymowe.

 

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu