Otwórz menu

Akcesoria

Akcesoria do klap dymowych

W naszej ofercie posiadamy również elementy sterujące systemami oddymiania i przewietrzania. Poniżej przedstawiamy wybrane produkty z tego asortymentu.

Centrala oddymiania 24V DC

Głównym elementem elektrycznego systemu oddymiania jest centrala oddymiania 24V DC. Zadaniem centrali jest sterowanie i dostarczanie energii elektrycznej 24V DC do siłowników klap dymowych. Centrala wyposażona w akumulatorowy system podtrzymania napięcia zapewnia niezawodność działania całego systemu oddymiania nawet w przypadku zaniku napięcia zasilającego. Centrala oddymiania posiada następujące funkcje: oddymiania PPOŻ, przewietrzania w codziennej wentylacji, zamykania siłowników klap dymowych w momencie wystąpienia deszczu lub mocnego wiatru.

Ręczny przycisk oddymiana (RPO)

Ręczny przycisk oddymiana RPO spełnia funkcję ręcznego wyzwalania alarmu pożarowego. Poprzez zbicie szybki oraz naciśnięcie przycisku „uruchomienie” następuje otwarcie klap dymowych. Ręczny przycisk oddymiania posiada trzy diody, informujące o stanach systemu oddymiania, którymi są: dozór, uruchomienie lub uszkodzenie. Przycisk w standardzie wyposażony jest w sygnalizację akustyczną, informującą o alarmie i uszkodzeniu.

Przycisk przewietrzania 24V

Przycisk przewietrzania 24V ma za zadanie ręczne sterowanie położeniem klap dymowych przy realizowania funkcji przewietrzania i wentylowania pomieszczeń. Przycisk przewietrzania 24V umożliwia otwieranie, zamykanie i zatrzymywanie siłowników klap dymowych w dowolnym położeniu. Otwarcie klap dymowych jest sygnalizowane za pomocą zapalenia się diody „otwarcie” znajdującej się w przycisku.

Przycisk przewietrzania 24V (kluczykowy)

Przycisk przewietrzania kluczykowy spełnia funkcję ręcznego sterowania siłownikami klap dymowych dla funkcji przewietrzania i wentylowania pomieszczeń. Dzięki zastosowaniu kluczyka sterowanie klapami dymowymi może być realizowane jedynie przez osobę uprawnioną.

Czujnik deszcz – wiatr

Czujnik deszcz – wiatr to element uzupełniający dla systemu przewietrzania i oddymiania. Dzięki czujnikowi deszcz-wiatr wzrasta bezpieczeństwo codziennego użytkowania klap dymowych. Czujnik deszcz-wiatr umożliwia automatyczne zamknięcie klap dymowych, otwartych do funkcji przewietrzania, w przypadku wystąpienia opadów deszczu lub mocnego wiatru. W przypadku alarmowego otwarcia klap (funkcja oddymiania) czujnik zostaje odłączony.

Czujka dymowa optyczna

Czujka dymowa – optyczna czujka dymu działa poprzez pomiar promieniowana podczerwonego wykonywanego przez fotodiodę. W przypadku gdy dym dostanie się do komory optycznej, rozpraszając przy tym promień światła podczerwonego w różnych kierunkach, część z nich będzie skierowana na odbiornik, który wyzwoli alarm. Najczęściej optyczne czujki dymu są wykorzystywane do ochrony dróg ewakuacyjnych w obiektach mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz w zamkniętych pomieszczeniach. Mają za zadanie bardzo wczesne wykrycie i zasygnalizowanie pożaru.

Centrala przewietrzania 230V

Centrala przewietrzania 230V – ma zastosowanie w pomieszczeniach, w których są zamontowane świetliki otwierane siłownikiem elektrycznym. W taki siłownik wyposażone są świetliki Skytec z funkcją przewietrzania lub klapy przewietrzające w pasmach świetlnych. Centrala przewietrzania jest podzespołem łączącym siłowniki elektryczne otwierające świetliki i klapy wraz z przyciskami przewietrzania i czujnikiem deszcz-wiatr.

Przycisk przewietrzania 230V

Przycisk przewietrzania 230V – ma za zadanie manualne sterowanie kątem otwarcia klap wyposażonych w siłowniki zasilane napięciem sieciowym 230V. Przycisk przewietrzania pozwala otwierać, zamykać i ustawiać w dowolnym położeniu skrzydła klap i świetlików.

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu