Otwórz menu

Klapy dymowe

Skytec - producent klap dymowych

Głównym zadaniem klap dymowych jest jak najszybsze usunięcie z budynku dymu, ciepła i toksycznych gazów i tym samym stworzenie warstwy wolnej od dymu w dolnej części pomieszczenia. Podczas pożaru dym unosi się do góry pomieszczenia, a następnie jest odprowadzany na zewnątrz przez klapy dymowe znajdujące się w dachu. Otwory napowietrzające znajdujące się w dolnej części pomieszczenia zapewniają dopływ świeżego powietrza. Ciepło w naturalny sposób kieruje się do góry powodując wypływ dymu przez otwarte klapy oddymiające. W związku z tym drogi ewakuacyjne zostają uwolnione od trujących produktów spalania, co umożliwia bezpieczne opuszczenie strefy zagrożonej pożarem.

Zgodnie z zasadą cyrkulacji powietrza klapy dymowe wyposażone w siłownik elektryczny mogą pełnić również funkcję naturalnej wentylacji, w której zużyte powietrze kierowane jest do góry. Dzięki optymalnemu dopływowi świeżego powietrza można stworzyć dobry klimat wewnętrzny. To nie tylko zwiększa produktywność osób przebywających i pracujących w pomieszczeniu, ale również zmniejsza liczbę wypadków i błędów oraz skutecznie zapobiega zagrożeniom dla zdrowia, np. na skutek rozwoju pleśni. W rezultacie w pomieszczeniach osiągamy przyjemne i zdrowe powietrze, co przekłada się na:

Produkty oferowane przez Skytec, wyposażone w odpowiednie komponenty oddymiające i wentylacyjne, stają się niezawodnymi systemami odprowadzania dymu i naturalnej wentylacji. Najpopularniejsze z tych produktów to:

Klapy dymowe są wykonywane w konstrukcji aluminiowej. Wypełnienie klap dymowych stanowią płyty poliwęglanowe wielokomorowe o grubości od 10 do 33 [mm]. Stosujemy płyty poliwęglanowe w dwóch wariantach, bezbarwnym lub mlecznym.

klapa dymowa otwarta skytec 2

Parametry klap dymowych

Wszystkie klapy dymowe oferowane przez Skytec spełniają wymagania normy EN 12101-2 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 2: Urządzenia do grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła. Badania klap dymowych zostały wykonane w akredytowanej jednostce certyfikującej. Podczas tych badań są sprawdzane następujące parametry klap dymowych:

Re – niezawodność działania klapy dymowej. Otwarcie klapy dymowej następuje w czasie nie dłuższym niż 60 sekund

WL – odporność klapy dymowej na obciążenie wiatrem

SL – pewność działania klapy dymowej pod obciążeniem

B – odporność klapy dymowej na działanie temperatury

Acz – powierzchnia czynna oddymiania klapy dymowej

klapa dymowa skytec 5

Klapy dymowe mogą być wyposażone w funkcjonalne akcesoria. Charakteryzują się również dużym wyborem elementów sterujących i typów napędów.

Klapy dymowe punktowe

Klapy dymowe punktowe, poza funkcją odprowadzania dymu, są wykorzystywane do doświetlenia pomieszczeń światłem naturalnym, jak również mogą służyć do naturalnej wentylacji. Mogą być stosowane na dachach płaskich o różnych konstrukcjach. Elementem napędowym klap dymowych są siłowniki elektryczne lub pneumatyczne. Dzięki wysokim współczynnikom aerodynamicznym klapy dymowe zapewniają efektywne odprowadzenie dymu i ciepła. Klapy dymowe mogą być zintegrowane z systemem sygnalizacji pożaru (SSP).

Klapy dymowe mogą być wykorzystywane do codziennej wentylacji – z odpowiednimi urządzeniami uzupełniającymi. Dla zapewnienia szczególnej wygody użytkowania można połączyć klapy dymowe z centralami sterującymi oraz czujnikami do wykrywania deszczu i wiatru.

Doświadczeni pracownicy firmy Skytec chętnie doradzą Państwu w zakresie doboru odpowiednich klap dymowych w indywidualnym projekcie budowlanym.

Klapy dymowe punktowe z napędem pneumatycznym

Napęd pneumatyczny w klapach dymowych gwarantuje bezpieczne otwarcie klapy w przypadku pożaru. Siłowniki pneumatyczne zapewniają wysoki stopień niezawodności, ponieważ działają niezależnie od zasilania zewnętrznego. Nawet w przypadku całkowitego odłączenia napięcie termowyzwalacz zintegrowany z siłownikiem pneumatycznym klapy zapewnia jej automatycznie otwarcie. Urządzanie te zostały również przetestowane i zatwierdzone zgodnie z normą EN 12101-2.

Pod wpływem wzrostu ciepła w czasie pożaru, topik alkoholowy umieszczony w termowyzwalaczu  klapy dymowej pęka, powodując uruchomienie układu przebijającego nabój gazowy CO2. Gaz przedostaje się do siłownika pneumatycznego, który automatycznie otwiera pokrywę klapy dymowej. Oznacza to uwolnienie pomieszczenia od dymu i trujących gazów. Drogi ewakuacyjne i ratunkowe pozostają drożne.

Klapy dymowe punktowe z napędem elektrycznym

Klapy dymowe z napędem elektrycznym wyposażone są w siłowniki o napięciu 24V DC. Siłowniki te mogą być również wykorzystywane do codziennej wentylacji pomieszczeń. Klapy dymowe z napędem elektrycznym mogą być stosowane jako element systemu ochrony przeciwpożarowej na klatkach schodowych jak również w obiektach przemysłowych. Dodatkową funkcją, która może być realizowana za pomocą umieszczonego w klapie siłownika elektrycznego jest funkcja codziennego przewietrzania. Specjalnie dobrany system sterowania oddymianiem składa się z centrali wyposażonej w akumulatory, czujek dymowych i przycisków alarmowych. Tak skonfigurowany system zapewnia niezawodność działania przez 48 godzin po zaniku napięcia w chronionym obiekcie.


Podstawy klap dymowych

Duży wybór rodzajów podstaw do klap dymowych oznacza, że Skytec zawsze ma dla Państwa odpowiedni produkt – niezależnie od konstrukcji dachu, na którym ma być zamontowana klapa dymowa. Najczęściej wykonywane są podstawy z blachy stalowej ocynkowanej o wysokości od 350 do 750 [mm] o przekroju prostym, skośnym lub prosto-skośnym. Podstawy te mogą być polakierowane od wewnątrz na dowolny kolor z palety RAL. Podstawy klap dymowych wykonywane są ze stalowych segmentów łączonych w narożnikach za pomocą śrub. Podstawy przystosowane są do wykonania warstwy docieplenia oraz trwałej izolacji przeciwwilgociowej głównie z wykorzystaniem papy termozgrzewalnej lub membrany PVC. Podstawy klap dymowych oferowane przez Skytec nadają się do zastosowania zarówno w nowym budownictwie jak i przy renowacji istniejących obiektów, zapewniając przy tym wysoki poziom izolacji cieplnej w zależności od potrzeb.

Klapy dymowe w pasmach świetlnych

Klapy dymowe w  pasmach świetlnych pełnią takie same funkcje jak klapy dymowe punktowe. Pasma świetlne nadają się doskonale do naturalnego doświetlenia dużych powierzchni i są często stosowane na obiektach przemysłowych. Dzięki zastosowaniu klap dymowych zintegrowanych z pasmami świetlnymi można uniknąć tworzenia w dachu dodatkowych otworów, które byłyby konieczne przy zastosowaniu klap punktowych.

W celu zapewnienia zdrowego i przyjemnego, codziennego klimatu w pomieszczeniach, klapy dymowe w pasmach świetlnych mogą być wykorzystywane również do wentylacji. Pracownicy firmy Skytec chętnie doradzą Państwu w zakresie doboru odpowiednich pasm świetlnych z klapami dymowymi.

Pasma świetlne z klapami dymowymi gwarantują skuteczne odprowadzanie dymu i ciepła w szerokim zakresie różnych warunków pracy zgodnie z normą EN 12101-2.

 

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu