Otwórz menu

Oddymianie budynków produkcyjno-magazynowych, hal

Systemy oddymiana obiektów produkcyjno-magazynowych

Systemy oddymiana obiektów produkcyjno-magazynowych

Systemy oddymiania obiektów wielkokubaturowych o przeznaczeniu produkcyjnym i magazynowym mają przede wszystkim na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego. Nie mniej ważną funkcją z punktu widzenia inwestora jest obniżenie temperatury dymów w strefie podstropowej w celu zabezpieczenia konstrukcji budynku.  Zastosowanie systemów grawitacyjnego oddymiania poprawia warunki pracy ekip ratowniczych, poprzez rozrzedzenie gęstości dymu, co przekłada się na zwiększenie zakresu widzialności. Bez wątpienia systemy oddymiania, wyposażone między innymi w klap dymowe, stanowią ważny składnik systemu bezpieczeństwa obiektów produkcyjno-magazynowych.

Instalacja systemów oddymiania i klap dymowych daje Inwestorowi sporo korzyści, które wynikają z krajowych przepisów techniczno-budowlanych. Wśród korzyści z montażu klap dymowych można wymienić:

Ważnym elementem systemu oddymiania jest dobór odpowiedniego typu klap dymowych oraz ich rozmieszczenie na dachu. W zależności od przyjętego standardu projektowego klap dymowych należy zaplanować miejsca ich położenia, odległości między nimi oraz określonymi elementami dachu. Należy również określić minimalną liczbę klap dymowych przypadającą na wyznaczony obszar dachu. Przy rozmieszczeniu klap dymowych trzeba wziąć po uwagę położenie sąsiednich obiektów i/lub konstrukcję budynku, jego wpływ na formowanie się strug wiatru, jak również należy zwrócić uwagę na płaszczyzny w których pojawia się ryzyko miejscowych zawirowań i niekontrolowanych przyrostów ciśnienia. Na niektórych obiektach zaleca się przeprowadzenie indywidualnych badań wpływu wiatru pod kątem najlepszego miejsca montażu klap dymowych.

Bardzo istotnym elementem jest mocowanie klap dymowych, które powinno być wykonane tak, aby przy obciążeniu występującym na przykład w trakcie pożaru, nie pojawiały się odkształcenia utrudniające prawidłowe funkcjonowanie klap dymowych. Typ montażu i otwierania klapy dymowej powinien zagwarantować możliwość pełnego otwarcia skrzydła klapy do pozycji alarmowej przy pełnym obciążeniu wiatrem i śniegiem. Klap dymowe są wykonywane z różnych materiałów. Najczęściej stosuje się podstawy klap dymowych z blachy stalowej, ramki aluminiowej, oraz wypełnienia skrzydeł klap dymowych z poliwęglanu wielokomorowego o grubości od 10 do 33 [mm]. Duży wybór typów podstaw do klap dymowych pozwala na ich zastosowanie na budynkach z różnymi rodzajami pokryć dachowych.

pasmo swietlne z klapami dymowymi dwuskrzydlowymi skytec 1

Biorąc pod uwagę miejsce montażu oraz funkcje klap dymowych, produkty te można podzielić na:

pasmo swietlne z klapa dymowa skytec 1

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu