Otwórz menu

Oddymianie klatek schodowych

Systemy oddymiana klatek schodowych

Systemy oddymiana klatek schodowych

Klapy dymowe znane również po nazwą klapy oddymiające, są jednym z urządzeń spełniających funkcję oddymiania klatek schodowych, które powinny być stosowane w większości budynków wielokondygnacyjnych.

Wymagania do stosowania klap dymowych wynikają z krajowych przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz przepisów techniczno-budowlanych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w szczególności § 207, definiuje podstawowe zadania dla działania zabezpieczenia przeciwpożarowego budynków, w tym systemów oddymiania klatek schodowych wyposażonych w klapy dymowe.

Najważniejszym zadaniem klapy dymowej jest stworzenie na klatce schodowej takich warunków, aby osoby znajdujące się w budynku podczas pożaru, mogły go bezpiecznie opuścić lub, aby mogły schronić się w bezpiecznym miejscu do chwili przeprowadzenia przez służby skutecznej ewakuacji. Zapisy rozporządzenia uwzględniają również konieczność zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa dla działania ekip ratowniczych.

Stosownie do wytycznych CNBOP-PIB W-0003:2016: “Systemy oddymiania klatek schodowych”, grawitacyjne systemy oddymiania wyposażone w klapy dymowe, mogą być stosowane w budynkach sklasyfikowanych jako niskie i średniowysokie, w przypadku gdy klatki schodowe posiadają bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku, a dodatkowo ich architektoniczny układ (powierzchnia, układ dyszy, spoczników oraz przestrzeni przyległych) spełnia wymagania opisane w  powyższym standardzie.

Elementy wchodzące w skład instalacji oddymiania klatki schodowej:

Biorąc pod uwagę miejsce montażu oraz funkcje klap dymowych, produkty te można podzielić na:

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu