Otwórz menu

Serwis / Przeglądy klap oddymiających i systemów oddymiania

Serwis systemów oddymiania, serwis klap dymowych

Urządzenia oddymiające, w tym klapy dymowe, spełniają bardzo ważną rolę w ochronie naszego życia i mienia. W przypadku zaistnienia pożaru, dzięki klapom dymowych, unoszące się w górę toksyczne i gorące gazy, pochodzące z płonących materiałów, mogą być sprawnie usunięte na zewnątrz budynku. Klapy dymowe wspierają działania ratownicze oraz wspomagają akcję gaśniczą, która jest prowadzona przez jednostki straży pożarnej. Zniszczenia spowodowane dymem i pożarem narażają właścicieli obiektów na wysokie koszty i stanowią poważne zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Z tych przyczyn sprawy związane z odpowiednim zabezpieczeniem przeciwpożarowym powinny mieć najwyższy priorytet dla każdego właściciela i zarządcy obiektu. Klapy dymowe w momencie wystąpienia pożaru powinny zadziałać natychmiastowo i bez żadnych zakłóceń.

Serwis urządzeń oddymiających

Stosownie do obowiązujących przepisów prawa konieczna jest regularna, profesjonalna kontrola i konserwacja wszystkich systemów przeciwpożarowych w obiekcie, w tym klap dymowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia 07.06.2010 r.) urządzenia przeciwpożarowe (…) powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Wyżej wymienione obowiązki zostały zapisane w § 3.2 i 3.3 wspominanego rozporządzenia.

Prawidłowo wykonany przegląd całego systemu oddymiania, w tym klap dymowych, zapewnia utrzymanie urządzeń na odpowiednim poziomie technicznym, jak również pomaga zapobiec przykrym konsekwencjom wynikającym z prawa ubezpieczeniowego.

Przeglądy klap oddymiających i systemów oddymiania – Skytec

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu