Otwórz menu

Świetliki dachowe i pasma świetlne z przegrodami RE30, REI30

Skytec - producent świetlików i pasm z przegrodami E30, EI30

Świetliki dachowe i pasma świetlne z przegrodami RE30, REI30 tak samo jak zwykłe świetliki dachowe lub pasma świetlne, zapewniają doświetlenie pomieszczenia światłem naturalnym, lecz dzięki wykonaniu specjalnej przegrody o odporności ogniowej RE30 lub REI30, zapewniają spełnienie wymagań przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Świetliki dachowe i pasma świetlne z przegrodami RE30, REI30 są dobierane i wyceniane indywidualnie w zależności od określonej konstrukcji budynku.

Odporność ogniowa świetlika dachowego i pasma świetlnego z przegrodami RE30, REI30

Odporność ogniowa określa zdolność świetlika dachowego i pasma świetlnego z przegrodą ogniową, do zachowania określonych wymagań w trakcie pożaru. Jednostką miary odporności ogniowej jest czas wyrażony w minutach, liczony od początku pożaru do osiągnięcia przez element budynku jednego z kryteriów granicznych:

R – nośność ogniowa – informuje o tym, kiedy element przestaje spełniać swoją funkcję nośną wskutek zniszczenia mechanicznego, utraty stateczności lub przekroczenia granicznych wartości przemieszczeń lub odkształceń

E – szczelność ogniowa – informuje o tym, w jakim czasie świetlik dachowy i pasmo świetlne z przegrodą ogniową przestaje spełniać funkcję oddzielającą z powodu wystąpienia na powierzchni nienagrzewanej płomieni, pęknięć albo szczelin o rozmiarach, które przekraczają określone wartości graniczne

I – izolacyjność ogniowa – informuje o tym, w jakim czasie świetlik dachowy i pasmo świetlne z przegrodą ogniową przestaje spełniać zadanie oddzielenia z powodu przekroczenia parametru temperatury granicznej mierzonej na powierzchni nienagrzewanej

Konstrukcja przegrody ogniowej świetlika dachowego i pasma świetlnego z przegrodami RE30, REI30

Konstrukcja przegrody ogniowej o klasyfikacji RE30, REI30, montowanej pod świetlikiem dachowym i pasmem świetlnym, jest wykonana z systemowych profili stalowych. Konstrukcja ta zostaje wypełniona szkłem o odporności ogniowej. Całość dopełniają specjalne uszczelki, materiały izolujące i elementy złączne. Tylko poprawnie zaprojektowane i wykonane świetliki dachowe i pasma świetlne z przegrodą ogniową o odporności RE30, REI30, zapewniają spełnienie wymaganych parametrów.

przegroda E30 EI30 skytec

Produkty i usługi Skytec

Skontaktuj się z nami

phone

Telefon:

tel. +48 500 208 581 – handel
tel. +48 502 989 702 – biuro

siedziba firmy

Dane firmy:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 77a,
60-529 Poznań
NIP 781 199 05 66
BDO 000 478 980

zaklad

Zakład produkcyjny:

Skytec Sp. z o.o.
ul. Polna 7d
62-070 Dąbrówka

Zamknij menu